Muna vai kana? Tontti vai talo? Se on selvä, että ensin on tontti ja sitten vasta talo. Tontin valinnassa on otettava huomioon ensin kaavamääräykset, jotka vaikuttavat talon suunnitteluun merkittävästi. Rakennuspaikan ilmansuunnat on myös selvitettävä. Maaperätutkimuksen raportti kertoo maaperän kantavuuden.

Haja-asutusalueella on kysyttävä, onko tontilla rakennuskieltoa ja millaisella lupamenettelyllä lupa kyseiseen paikkaan voidaaan saada. Tässä auttaa paikkakunnan rakennusvalvonta.

Tonttia valittaessa on ensin selvitettävä asemakaavamääräykset, luettava rakennustapaohjeet ja tutustuttava maastoon. Kustannuksia laskettaessa on huomioitava, että pelkästään maanrakennustyöt saattavat muodostaa merkittävän menoerän. Tässä maaperätutkimus on hyvänä apuna. Tehokkailla tonteilla tulevat myös naapurirakennukset ja palomääräykset suureen rooliin.

Muista myös selvittää onko tontilla rasitteita. Muista pyytää myyjältä ajan tasalla olevat lainhuuto- ja rasitetodistukset.

Sinun tehtäväsi ja mihin valmistautua

 • Hanki unelmatontti unelmakodille!
 • Tontin ostossa on riskinsä. Saako siihen lainkaan rakentaa? Onko kiinteistöllä kiinnityksiä tai muita rasituksia? Onko tontti jo lohkottu? Ota nämä huomioon varsinkin silloin, kun tontin myyjänä on yksityinen henkilö tai yritys.
 • Pääsuunnittelija olisi hyvä olla jo tässä vaiheessa, mutta ei välttämättä. Hänen asiantuntemuksensa avulla selviää, mitä tontille saa ja voi rakentaa. Kaava- ja palomääräykset voivat olla hankalia. Apuna on myös paikkakunnan rakennusvalvonta.

Hartman Kodin tehtävät

 • Ota yhteys myyjään. Selvitämme, millä tavalla haja-asutusalueen tontillesi saadaan rakennuslupa.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Jos pääsuunnittelija on jo tässä vaiheessa, tulee hänen perehdyttää rakentaja tontin kaava- ja palomääräyksiin. Selvittää tontin maaperä ja maaston muoto, jotka saattavat nostaa yllättävästi maanrakennustyön kustannuksia.

Muistathan ensin tutustua tontin kaavamääräyksiin. Kaava voi estää määräysten vastaisen unelmakodin toteutumisen.

Hannu Hakala vanhempi suunnittelija, rakennusarkkitehti, Hartman Koti, Seinäjoki

 • Kuka ymmärtää kaavamääräyksistä?

  Vastaus: Hartman Kodilla on talomyyjän apuna arkkitehti, joka voi antaa neuvoja. Mitä aiemmin sinulla on pääsuunnittelija apunasi, sitä varmemmin onnistut unelmakodin toteuttamisessa. Myös paikkakuntasi rakennusvalvonta on velvollinen auttamaan.

 • Valitsin tontin, jonka ilmansuunta on huono haaveidemme talolle ja katon väriksi olikin määrätty vihreä. Miten olisin voinut välttää tämän?

  Vastaus: Hankkimalla ajoissa pääsuunnittelijan. Hänen ammattitaitoisella avulla unelmakotisi olisi voinut löytää myös sille sopivan tontin. Hartman Kodin myynti pyrkii osaltaan auttamaan sinua tonttivalinnassa.

 • Haluamme kaksikerroksisen kodin, mutta valitsin tontin, jossa kaava sallii vain yksikerroksisia. Mitä on tehtävissä?

  Vastaus: Se voi olla tekemätön paikka. Neuvo, ota yhteyttä paikkakunnan rakennusvalvontaan.

 • Mistä tiedän, onko kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä rasitteita?

  Vastaus: Pyydä myyjältä ajan tasalla olevat lainhuuto- ja rasitustodistukset.

Kysy meiltä