Tontti ja korttelin asemakaavamääräykset yhdessä rakennustapaohjeen kanssa määräävät, millaisen talon tontille saa rakentaa. lmansuunnat ohjaavat keskeisesti talon tilaratkaisujen suunnittelua. Maaston muoto taas vaikuttaa paljon talon ulkoasuun. Määräyksistä voi joskus poiketa, mutta poikkeuslupakäsittelyt voivat olla pitkiä ja viivyttävät rakentamisen aloittamista. 

Talomallia valittaessa on ensin oltava tontti. Ilman tonttia ei talomallia kannata valita. Nykyiset tiiviit kaupunkikaavat eivät salli kaikkien talomallien toteuttamista juuri kyseiselle tontille.

Kaavamääräykset voivat yllättää kokeneemmankin rakentajan. Rakennusoikeusrajat kertovat, missä talo saa tontilla sijaita ja harjan suunta voi myös olla määrätty. Kaavassa määrätty kattokaltevuus voi muuttaa talon ulkonäköä dramaattisesti.

Palomääräykset ovat ammattilaisellekin hankalia, kun niissä on paikkakuntakohtaisia eroja. Tulkinnallisia paikkoja ovat naapurin läheisyys ja autosuojapaikat. Ole varhaisessa vaiheessa yhteydessä paikkakuntasi paloviranomaisiin.

Sinun tehtäväsi

 • Hanki tontin tiedot ja kaavamääräykset mieluiten sähköisessä muodossa.
 • Pääsuunnittelijan on hyvä apu jo tässä vaiheessa.
 • Ota yhteys talomyyjään. Hartman Kodilla on ammattilaisia avuksesi.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

 • Hartman Kodin talomyyjä on rakentajan apuna.
 • Hartman Kodin mallisto ja jo toteutetut kohteet ovat käytössäsi.
 • Kysy talomyyjältäsi lisää! Hartman Koti voi olla myös täysin "yksilöllinen".

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Rakentajan on hyvä yhdessä arkkitehdin ja pääsuunnittelijan kanssa miettiä, millainen talo tontille sopii. Jo alustavassa suunnittelussa huomioidaan tontin kaava- ja palomääräykset, sekä rakennusvalvonnan vaatimukset. Maaston muoto voi vaikuttaa suunnitteluun merkittävästi.

Tontti ja sen kaavamääräykset on oltava tiedossa ennen talon varsinaista suunnittelua. Pieleen menee, jos talo suunnitellaan ilman tontin tietoja.

Nina Kuusisto talosuunnittelija, Rakennusinsinööri(amk), Hartman Koti, Seinäjoki

 • Mistä tiedän, saako valittua Hartman Koti -talomallia rakentaa tontillemme?

  Vastaus: Ota yhteys talomyyjään. Saat häneltä tarkemmat piirustukset ja voit kysyä asiaa vielä rakennuslupaviranomaiselta.

 • Voiko kaavamääräyksistä poiketa?

  Vastaus: Tässä on paikkakuntakohtaisia eroja. Kunnan rakennusvalvontaviranomaisella on mahdollisuus tehdä vähäisiä poikkeuksia, mikäli ne ovat hyvin perusteltuja.

Kysy meiltä