Rakennushanke on vaativa projekti, jonka läpivienti on iso urakka, niin kertarakentajalle, kuin ammattilaisellekin. Nykyisin yhä useampi tekee normaalisti päivätyötään ja tilaa rakennusalan ammattilaiselta oman kodin toteutuksen. Jopa Muuttovalmiissa talossa jää asiakkaalle huomattava määrä muistettavaa ja huolehdittavaa. Rakentajan ympärillä on iso joukko ammattilaisia, jotka toimivat tukihenkilöinä. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän kannattaa rekrytoida mahdollisimman aikaisessa vaiheessa omaksi edunvalvojakseen vastaava mestari ja pääsuunnittelija. Ensimmäisen rakennushankkeen kanssa ammattilaisen ohjeet ovat kuluttajalle kullan arvoisia ja ammattilaisen neuvoista saattaa olla paljon hyötyä.

Talonrakennushankkeessa tulee olla aina vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija. Tämän vaatii rakennusvalvontaviranomainen. Omakotitalohankkeessa sama pätevä henkilö voi toimia sekä vastaavana työnjohtajana, että pääsuunnittelijana.

Pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan tehtävät (ouka.fi)

Sinun tehtäväsi

 • Vastaavan työnjohtajan ja pääsuunnittelijan rekrytointi.
 • KVV- työnjohtajan (kiinteistön vesi- ja viemäritöiden työnjohtajan) rekrytointi.
 • IV- työnjohtajan (ilmastointitöiden työnjohtajan) rekrytointi.
 • Monissa kunnissa tulee nimetä erikseen talon ulkopuolinen KVV- työnjohtaja, joka vastaa maanrakennustöiden aikana vesi- ja viemäriasennuksista tontin rajalta talon sisälle saakka, tätä työnjohtajaa voit tiedustella maanrakennusurakoitsijaltasi.
 • Mitä aikaisemmassa vaiheessa vastaava mestari on rakentajan tukena, niin sitä selkeämmin rakennusprojekti etenee vaiheesta seuraavaan, ja myös rakentaja hahmottaa kokonaiskuvan selkeämmin. Rakentajan tulee kysyä rohkeasti, jos tulee kysyttävää, sillä ammattitermit voivat olla vaikeaselkoisia.
 • Rakentajan tulee nimetä rakennushankkeensa työturvallisuudesta vastaava taho, joka voi olla sama henkilö, kuin vastaava työnjohtaja.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

 • Hartmanin projektipäällikkö pitää aloituspalaverin, jossa todetaan, että onko kaikki kohteen suunnitelmat, urakoitsijavalinnat ja rakentamista edeltävät vaiheet sillä tasolla, että varsinainen rakentaminen työmaalla voidaan aloittaa.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Vastaava mestari/pääsuunnittelija laatii Hartmanin arkkitehdille asemapiirustuksen luonnoksen, jossa tärkeimmät asiat ovat tontin vaa'itustulokset ja rakennuksien sokkelikorkeudet.
 • Pääsuunnittelija käy tontilla ja tarvittaessa rakennusvalvonnassa. Pääsuunnittelija on rakentajan apuna rakennuslupaa hakiessa.
 • Mestari vastaa siitä, että rakennus rakennetaan suunnitelmien mukaisesti. Mestari tekee tarkastuksia työmaalla työn etenemisen mukaan. Pääsuunnittelija vertaa ja ohjaa eri suunnitelmien yhteensopivuuden keskenään ja vastaa siitä, että alisuunnittelijat ovat pätevöityneitä alansa ammattilaisia.

Suosittelemme, että rekrytoitte suunnitteluvaiheessa vastaavan työnjohtajan, joka voi samalla toimia kohteen pääsuunnittelijana.

Hannu Korpela rakennuspäällikkö, Hartman Koti, Seinäjoki

 • Tuleeko vastaava mestari tai pääsuunnittelija Hartman Kodilta?

  Vastaus: ei tule, vastaava mestari on asiakkaan edunvalvoja.

 • Onko Hartman Koti kohteen päätoteuttaja?

  Vastaus: ei ole, Hartman Kodin asiakas, eli rakennushankkeeseen ryhtyvä, on kohteen päätoteuttaja

 • Tarvitaanko erillistä sähköasennusten työnjohtajaa?

  Vastaus: ei tarvita, sillä Hartman Kodin sähköurakoitsija vastaa sähköasennuksista ja saa tarkastaa omat sähköasennuksensa.

 • Osallistuuko Hartman Kodin työpäällikkö rakennusvalvonnan aloituskokoukseen?

  Vastaus: ei osallistu, aloituskokoukseen osallistuu yleensä hankkeen rakentaja, vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija

Kysy meiltä