I standardleveransinnehållet för uthus ingår materialleverans för kall byggnad i samband med husleverans. Fråga efter offert på varm byggnad av din husförsäljare.

Leveransinnehållet

Hör till   Delvis   Tilläggsval
Byggdel / produkt Tillbehör Montering Tilläggsinformation
Planering
Huvudplanering botten-, fasad- och skärningsritningar
Arbetsritningar måttritningar, detaljer
Konstruktionsplanering Konstruktionsplanering, trädelar
Grundens måttritning Grundens måttritningar och anslutningskärningar. Innehåller ej planering av källare, bärande grundplatta eller pålgrund
Ritningskopior Ritningskopior samt filer för VVS- och Elplanering
Grundpaket
Leca-block för sockel maxit leca-block enligt yttervägg, tunnfogbruk.
Sockelns vertikal isolering Isolering till sockelns insida. Fuktspärr samt lister för utsida sockel.
Formtillbehör, betongjärn Formtillbehör för grundsula samt tilläggsjärn.
Golv
Golvisolering, ekonomibyggnad Golvisolering EPS 100 150mm, hela ytan
Betongnät och armeringsjärn Betongnät 5-150mm för golv. Tilläggsjärn för förstärkningar
Yttervägg U-värde 0,16w/m2k
Ekonomibyggnad Stomme 48x148mm, enligt konstruktion
Vindskyddsskiva Gips ts9 som vindskyddsskiva
Ytterväggens ytkonstruktioner
Ytterväggspaneler Grundmålade, färg vit
Dörr- och fönstersmygar Grundmålade, färg vit.
Material för fasadpanelens spikreglar Material för fasadpanelens spikregel samt luftspalt
Delningslister Ytterväggspanelens delningslister
Pelare och balkar
Pelarbeklädning Material för pelarbeklädning
Pelare och balkar Bärande pelar- och balkkonstruktioner.
Fönster
Skaala-fönster Fasta trä/aluminium fönster 2-dubbel, karm 130mm
Yttredörrar
Förrådsdörrar Fenestra H110/H220
Garagedörr Lyftdörr Turner 140 2440x2140mm
Vattentak
Undertak Undertak, kondensskyddat
Plåttak Tegelmönstrad takplåt med matt yta. I Cityhus Ruukki Classic, matta Pural.
Tilläggsdelar för vattentak Vattentakets åsplåtar, jirplåtar, kantplåtar, skruvar, tätningar
Takstolar Takstolar enligt konstruktionsplan.
Röstkonstruktioner
Hängbräden Hängbräden enligt hustyp/vattentak
Underkantsbräder Underkantsbräder
Mellanväggar
Mellanväggar, kertopuu Mellanväggar av kertopuu och gipsskivor inkl. ljudisolering (50mm) samt fuktspärr mot golv.