hartman koti rakennesuunnittelu

Rakennesuunnittelu on rakennussuunnittelun osa-alue, joka käsittää rakennuksen rakennusteknisen suunnittelun. Rakennustekninen suunnittelu sisältää mm. lujuuslaskentaa ja rakenteiden suunnittelua. Rakennesuunnittelun lopputuloksena syntyvät rakennesuunnitelmat.

Rakennesuunnitelmissa esitetään arkkitehtisuunnitelmien mukaisen talon toteutustapa. Pientalon rakennesuunnitelmat käsittävät yleensä perustussuunnitelmat, tasopiirustukset rungosta, rakennedetaljit, runkoleikkaukset ja kattoristikkokaaviot sekä valmistajan kattoristikkosuunnitelmat.

Sinun tehtäväsi

Rakentaja perehtyy yhdessä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa suunnitelmiin.

Perustustavan valinta.

Hartman Koti ei tee varsinaista perustussuunnitelmaa. Hartman Kodin vakioperustuksen soveltuvuus rakennuspaikkaan on selvitettävä.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

Rakennesuunnitelmien laadinta. Suunnitelmat käsittävät tasopiirustukset rungosta, rakennedetaljit, runkoleikkaukset, kattoristikkokaaviot sekä väliseinärunkojen mittapiirustukset. Perustuksien osalta laaditaan mittapiirustukset sekä ohjeelliset perustusdetaljit.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja käyvät suunnitelmat läpi.

Vastaava työnjohtaja vastaa rakennesuunnitelmien toteutuksen valvonnasta.

Pääsuunnittelija vastaa siitä, että suunnitelmat ovat yhteensopivat ja täyttävät hyvän rakennustavan vaatimukset.

Perustustavan valinta yhdessä rakentajan kanssa.

Rakennesuunnitelmissa esitetään arkkitehtisuunnitelmien mukaisen talon toteutustapa.

Kimmo Leino suunnittelupäällikkö, Hartman Koti, Seinäjoki

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Miksi kattoristikkosuunnitelmat eivät tule muiden rakennesuunnitelmien mukana?

Vastaus: Kattoristikkovalmistaja laatii / teettää kattoristikkosuunnitelmat Hartman Kodin rakennesuunnittelijan laatimien kattoristikkokaavioiden pohjalta. Kattoristikkosuunnitelmat toimitetaan postitse rakentajalle sekä kattoristikoiden mukana työmaalle.

Kysy meiltä

Onko sinulla talon rakentamiseen liittyvä kysymys, johon haluat vastauksen? Hartman Kodin asiantuntijat vastaavat.