Perustussuunnittelu on tärkeä osa rakennuksen rakennesuunnittelua. Oikealla perustussuunnittelulla voidaan hakea kohteen kannalta kestävimmät ja samalla kustannustehokkaimmat ratkaisut.

Perustussuunnittelussa määritellään perustustapa, joka taas määrittelee perustuksissa rakennuksen eri kohdissa käytettävät osat ja tuotteet. Perustustavan määrittää pääasiassa maaperä, maanpinnan muodot ja rakennettava rakennus. Suosittelemme, että käytte yhdessä pääsuunnittelijan kanssa läpi mahdollisen maaperätutkimuksen / perustamistapaselvityksen tarvetta.

Sinun tehtäväsi

  • Rakentaja perehtyy yhdessä pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan kanssa rakennuspaikan olosuhteisiin. Tarvittaessa perustamistapaselvityksen hankinta (mahdollisesti pääsuunnittelijalta).
  • Hartman Koti ei tee varsinaista perustussuunnitelmaa. Hartman Kodin vakioperustuksen soveltuvuus rakennuspaikkaan on selvitettävä.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

  • Perustusten mittapiirustukset sekä ohjeelliset perustusdetaljit.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

  • Perustustavan valinta yhdessä rakentajan kanssa.
  • Työmaan vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija vastaavat perustamistavan oikeellisuudesta.
  • Pääsuunnittelija ja kohteen vastaava työnjohtaja voivat perustusolosuhteiden salliessa hyväksyä Hartman Kodin laatimat ohjeelliset perustusdetaljit ja perustusten mittapiirustukset rakennuksen perustussuunnitelmaksi.

Suosittelemme, että käytte yhdessä pääsuunnittelijan kanssa läpi mahdollisen maaperätutkimuksen / perustamistapaselvityksen tarvetta.

Sami Lahtinen talosuunnittelija, rakennusinsinööri, Hartman Koti, Seinäjoki

  • Miksi maaperätutkimus kannattaa teettää?

    Vastaus: Maaperätutkimus tuo varmuutta perustussuunnitteluun. Lisäksi tutkimuksella selviää taloudellisimmat perustamisvaihtoehdot.

Kysy meiltä