Energiatodistuksen avulla voi helposti verrata eri rakennuksia, sillä se perustuu rakennuksen ominaisuuksiin ja niistä johdettuun energiankulutukseen. Vertailun kohteena on siten vain itse rakennus, eivät rakennuksen sen hetkiset käyttäjät. Energiatodistuksessa ilmoitettava energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Energiatodistus tulee esittää uudisrakennukselle rakennuslupaa haettaessa sekä olemassa olevalle rakennukselle myynnin tai vuokrauksen yhteydessä. Kaikkia rakennuksia tai kaikkia tilanteita vaatimus ei koske. Energiatodistus on voimassa 10 vuotta sen antopäivästä.

Energiatodistus on laskennallinen; se perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta ostoenergiankulutuksesta painotettuna eri energiamuotojen kertoimilla.

Maa/kalliolämpö ja kaukolämpö lämmitysmuotona parantavat energiatehokkuusluokkaa merkittävästi

Keskeisimmät energialuokkaan vaikuttavat tekijät ovat seinien, ikkunoiden, ovien, katon ja lattian lisäksi ilmanvaihdon hyötysuhde ja mitattu tiiveysluku. Tiiveysluvulla on erittäin suuri vaikutus energiatehokkuuteen. Tämä luku todistetaan Hartman Koti -kohteessa aina mittaamalla.

Sinun tehtäväsi

 • Taloteknisten ratkaisujen tiedot, mikäli eivät kuulu Hartman Koti -toimitukseen.
 • Päivitetyn energiatodistuksen tilaaminen energiatodistuksen laatijalta ennen käyttöönottotarkastusta. Päivityksessä huomioidaan mm. talotekniikan mahdolliset muutokset ja ilmatiiveysmittauksen tulos.
 • Päivitetyn energiatodistuksen liittäminen talon asiakirjoihin.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

 • Energiatodistus
 • Energiaselvitys
 • Lämmöntasauslaskelma
 • E-lukulaskenta

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Ohjata rakentajaa energiatehokkaisiin ratkaisuihin.

Energiatodistuksessa ilmoitettava energiatehokkuusluokka perustuu laskettuun kulutukseen.

Kimmo Leino suunnittelupäällikkö, Hartman Koti, Seinäjoki

 • Kuka voi tehdä energiatodistuksen?

  Vastaus: Energiatodistuksen tekijän tulee olla pätevöitynyt, rekisteröity energiatodistuksen laatija. Hartman Kodin arkkitehdit ovat pätevöityneitä energiatodistuksen laatijoita.

Kysy meiltä