hartman koti rakennussuunnitelma

Talon suunnittelu vaatii aina arkkitehdin tai suunnittelukoulutuksen saaneen rakennusalan henkilön.

Rakennussuunnittelussa toteutetaan ensin arkkitehtisuunnitelmat, joilla haetaan rakennuslupaa rakennuslupahakemuksen kanssa. Näillä asiakirjoilla on monta nimeä; lupakuvat, arkkitehti- ja pääpiirustukset tai näiden sekoitukset.

Arkkitehtisuunnitelma on pohjana muulle suunnittelulla, joita ovat rakenne-, vvi-, sähkö-, sisustus- ja pihasuunnittelu. Kun suunnittelu hoidetaan huolella, se estää monelta virheeltä ja se helpottaa myös pääsuunnittelijan työtä.

Kaikkiin uudiskohteisiin tarvitaan rakennuslupa, mutta pienimuotoisissa riittää toimenpidelupa. Paikkakunnan rakennusvalvontaviranomainen myöntää rakennusluvan.

Arkkitehtisuunnitelmien sisältö on yleensä seuraava; 1) asema 1:200, 2) pohja 1:50, 3) julkisivut ja leikkaus 1:100 ja mahdollinen 4) ulkorakennus 1:100

Arkkitehtisuunnittelu kannattaa tehdä huolella ja sille kannattaa varata aikaa.

Hannu Hakala RA, Hartman Koti, Seinäjoki

Sinun tehtäväsi

Rakentaja hankkii itselleen hyvissä ajoin pääsuunnittelijan ja vastaavan mestarin.

Varaa riittävästi aikaa suunnitteluun, myöhemmin ei muutoksia ole ehkä enää mahdollista toteuttaa.

Varaa neuvotteluun kalustesuunnitelmat. Pohdi kalusteiden ja vesipisteiden paikat tässä vaiheessa lopullisesti.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

Hartman Koti laatii rakennussuunnitelmista ensin arkkitehtisuunnitelmat.

Hartman Kodin arkkitehti laatii pääpiirustukset, joilla haetaan rakennuslupaa.

Sovitamme yhteen talopaketin kalusteet ja rakennussuunnittelun.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

Pääsuunnittelija on koko suunnittelun koordinoija ja yhteensovittaja. Päätehtävänään varmistaa, että kaikki alisuunnittelmat tehdään samoista piirustuksista.

Pääsuunnittelija huolehtii että kaikki alisuunnittelijat ovat tehtäväänsä pätevöityneitä ja suunnitelmat valmistuvat ajallaan.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Onko Hartman Koti taloni pääsuunnittelija?

Vastaus: Hartman Koti ei voi toimia pääsuunnittelijana. Useimmissa rakennuslupahakemuksissa on kohta ”rakennussuunnitteja’. Tähän kohtaan kirjataan Hartman Kodin suunnittelijan yhteystiedot. Usein ”kansan suussa” rakennussuunnittelija on sama kuin arkkitehti.