Pohjarakentaminen tarkoittaa tontin maanrakennustöitä, eli kaivamista, louhimista, murskeen ja hiekan jyräämistä ja tasaamista. Pohjarakennus tarkoittaa myös kiinteistön liittymien (sähkö, vesi, viemäri, ktv, valokuitu) asentamista tontin rajalta rakennusten sisälle. Pohjarakennusvaiheessa tehdään myös ajoliittymä kadulle ja tontille tulevan ajotien ja piha-alueen kantavat kerrokset. Maanrakennustöiden määrä riippuu tontin koosta, muodosta ja pohjaolosuhteista.

Maanrakennustöiden määrä ja laajuus riippuu tontin pohjaolosuhteista, jotka selviävät parhaiten teettämällä pohjatutkimuksen. Pohjatutkimuksen perusteella vastaava mestari pystyy määrittämään tontille sopivan perustustavan tuleville rakennuksille. Kovalle maapohjalle käy matalaperustus, ja pehmeälle taas esimerkiksi paaluperustus. Perustustapa määritetään aina pohjatutkimuksen tai vastaavan perustamistapalausunnon pohjalta.

Rakentaja pystyy pyytämään urakkatarjouksia perustamistavan ja pohjatutkimuksen perusteella maanrakennusurakoitsijoilta.

Sinun tehtäväsi

 • Liittymäsopimusten (sähkö, vesi, viemäri, kaapelitv, kuitu) teko.
 • Rakennuslupa tulee olla lainvoimainen viimeistään ennen betonianturoiden valamista.
 • Maanrakennustöiden urakkasopimuksen teko urakoitsijan kanssa.
 • Hartman Kodin tonttikyltti ja katunumero tulee laittaa näkyvälle paikalle tavaratoimituksia varten.
 • Pohjarakennusvaihetta edeltää puiden kaataminen tulevien rakennusten tieltä ja joskus vanhan purettavan rakennuksen purku pois uuden tulevan rakennuksen paikalta.
 • Rakentajan tulee varautua lisäkustannuksiin mahdollisesta louhinnasta, jos kaivamisen yhteydessä paljastuu louhittavaa kalliota
 • Maadoituskuparikaapeli perusmaan pintaan, rakennuksen ympärille.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

 • Hartman laatii ohjeelliset perustuksen mittapiirustukset vastaavan mestarin valitseman perustamistavan mukaan.
 • Talopakettiin kuuluvat perustustarvikkeet toimitetaan näiden piirustusten mukaisesti työmaalle.
 • Mahdolliset talopakettiin kuuluvat salaoja- ja sadevesiputket, ja -kaivot ovat ensimmäinen toimitus Hartmanin varastosta työmaalle.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Vastaava mestari aikatauluttaa etukäteen pohjarakentamisen työvaiheen niin, että rakentaja tietää hoitaa omat velvoitteensa oikeaan aikaan.
 • Vastaava mestari/pääsuunnittelija valitsee perustustavan pohjatutkimuksen perusteella.
 • Mestari tekee tarkastuksia työmaalla työn etenemisen mukaan.
 • Mestarin rooli maanrakennusvaiheessa on erittäin tärkeä, sillä mahdollisten työvirheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista.

Suosittelemme, että rakentaja tekee sopimuksen maanrakennustöistä tunnetun ja ammattitaitoisen maanrakennusurakoitsijan kanssa. Maanrakennustyöt kannattaa tehdä koko tontin alueella vain pintakerroksia (nurmikkomulta, asfaltin ja pihalaatoitusten tasausmurske) vaille valmiiksi ennen runkoasennustöiden aloittamista. Runkotöiden aikana tarvitaan tilaa rakennustarvikkeille ja rakennustelineille.

Hannu Korpela rakennuspäällikkö, Hartman Koti, Seinäjoki

 • Onko Hartman Kodin perustuksen mittapiirustus virallinen perustussuunnitelma?

  Vastaus: ei ole, mutta vastaava työnjohtaja/pääsuunnittelija voi hyväksyä allekirjoituksellaan Hartman Kodin ohjeelliset mittapiirustukset käytettäväksi kohteen perustussuunnitelmina.

 • Olen ostanut talopaketissani harkkoperustukset, nyt pohjatutkimuksessani suositellaan paaluperustusta, mitä teen?

  Vastaus: kysy Hartman Kodilta lisätarjousta perustustavan muutoksesta esimerkiksi teräspaaluperustukseksi + betonisokkeliksi.

 • Miten löydän louhintaurakoitsijan, mursketoimittajan, minne puiden kannot voi toimittaa?

  Vastaus: kysy maanrakennusurakoitsijaltasi, ammattitaitoisella urakoitsijalla on osaava kumppaniverkosto. Mursketoimittaja voi viedä kannot paluukuormassa.

 • Missä vaiheessa pihasuunnitelma kannattaa tehdä?

  Vastaus: pihasuunnitelman tekeminen on järkevää tehdä jo ennen maanrakennustöitä, niin silloin esim. liikennealueiden täyttökerrokset on helppo tehdä kerralla oikein. Kysy pihasuunnittelijaa myös Hartman Kodilta!

Kysy meiltä