hartman koti perustus

Perustus on rakennuksen maata vasten tuleva osa, jonka tehtävä on kantaa ja jakaa rakennuksen paino maapohjalle, sekä estää maaperän ja valumavesien pääsy rakenteisiin. Yleisimmät perustustavat ovat maanvarainen anturaperustus, kantava laattaperustus ja paaluperustus. Perustamistapa määritetään parustamistapalausunnon tai pohjatutkimuksen perusteella.

Leveämpää, maata vasten olevaa osaa kutsutaan anturaksi. Kapeampaa, anturan yläpuolista osaa sanotaan sokkeliksi. Monissa kovan maan tapauksissa betonisokkeli on mahdollista toteuttaa pelkällä sokkelipalkilla.

Perustus eristetään ulkopuolista kosteutta vastaan patolevyllä. Sisäpuolelle tulevat pystyeristeet lämmöneristeeksi. Perustus kuivatetaan salaojilla erillisen suunnitelman mukaisesti.

Sinun tehtäväsi

Tilata viranomaiskatselmukset, sijainnin merkitseminen ja sähkö -/ vesiliittymät ennen perustuksien asennusta.

Asiakkaan vastuulla on tarkistaa pohjan suoruus perustuslinjalla ja asentaa perustuksen alle tulevat suojaputket talotekniikalle.

Ottaa perustustarvikkeet vastaan ja suojata kosteudelle arat materiaalit.

Talvirakentamisessa pohjamaa täytyy suojata jäätymiseltä.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

Hartman Koti toimittaa perustustarvikkeet sovitusti työmaalle.

Perustustoimitus voi olla materiaalitoimitus, asennettu harkkoperustus tai asennettu betonisokkeliperustus.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

Mursketäytön korkojen ja laajuuden tarkastaminen. Täyttöjen tiiveys tulee varmistaa.

Työmaavalvonta perustuksissa esim. raudoituksen tarkistus ennen betonivalua.

Perustuksen mittatarkkuus on tärkeä asia jatkon kannalta.

Jaakko Ala-Mattinen työpäällikkö, Hartman koti, Seinäjoki

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

Kumpi on parempi. Betonisokkeli vai harkkosokkeli?

Vastaus: Molemmat toimii. Jos sallitaan sileä muottipinta valmiiksi loppupinnaksi, niin valinta kallistuu betonin puoleen. Omalla työllä säästäminen tukee taas harkkoperustuksen valintaa. Useat porrastukset perustussokkelissa kääntävät valinnan usein harkkoratkaisuun.

Tekeekö Hartman Koti paaluperustuksia?

Vastaus: Kysy asiaa talomyyjältäsi. Tapauskohtaisesti tämä on mahdollista.

Kuuluuko routaeristeet, salaoja- ja sadevesi tarvikkeet aina Hartman kodin perustuspakettiin mukaan?

Vastaus: Perustuksen ulkopuoliset rakenteet eivät kuulu vakiotoimitukseen. Nämä tuotteet on kuitenkin mahdollista liittää osaksi pakettia tai ne voi ostaa lisätoimituksena projektin aikana.

Kysy meiltä

Onko sinulla talon rakentamiseen liittyvä kysymys, johon haluat vastauksen? Hartman Kodin asiantuntijat vastaavat.

Tekstikappale : Kentän ID 4Kysymyksesi*Yksi rivi tekstiä : Kentän ID 1Nimi/nimimerkki*Sähköposti : Kentän ID 5SähköpostiSyötä sähköpostiosoiteVahvista sähköpostiosoite