Maanrakennus tehdään aina kahdessa vaiheessa. Täyttövaihe on maanrakennuksen toinen työvaihe. Sokkelin sisäpuoli täytetään suunnitelman mukaisilla murskekerroksilla. Rakennuksen ulkopuolella täytetään sokkelin vierusta ja samalla asennetaan routaeristeet.

Myös liikennealueet talon etupihalla ja tallin ajotiellä rakennetaan kuormitusta kestäväksi oikeanlaisilla kiviaineksilla ja routaeristyksillä. Nurmikkoalueiden täyttökerrokset toteutetaan täytemailla, hiekalla+ savella. Nurmikkoalueilla voidaan hyödyntää tontin omaa pintamaata, joka kuoritaan alussa sivuun tulevien rakennusten paikoilta.

Maatöiden tekeminen vaatii hyvää ennakkosuunnittelua. Jos tontti on ahdas, niin täyttömateriaaleja kannattaa ottaa ennen sokkelin muurausta varastoon tontin perälle. Myös täytemaan ajo nurmikkoalueille on hyvä suunnitella etukäteen.

Sinun tehtäväsi

 • Sähkökaapelit maatyövaiheessa piha-alueen valaistykseen ja muille laitteille.
 • Muista radonputkisto lattian alle, mikäli rakennus sijaitsee radon-alueella
 • Varmista putkiläpivientien oikea sijainti ennen täyttöä.

Hartman Kodin tehtävät 
ja toimitussisältö

 • Talotoimittajan tehtävät riippuvat hyvin paljon myydystä toimitus- ja suunnittelulaajuudesta. Tässä vaiheessa tarvitaan LV-asemapiirros putkivetoja ja -kaivantoja varten. Perustusdetaljeista ja mittapiirroksesta selviää perustusten korkeus ja mitat. Aina on hyvä olla yhteydessä Hartman Kodin työpäällikköön. Näin mikään asia ei jää huomioimatta.

Pääsuunnittelijan ja mestarin tehtävät

 • Täyttömateriaalien valinta ja työvaiheiden tarkastus.
 • Salaojaputkien asennustarkastus ennen niiden peittämistä.
 • Riittävän kapillaarikerrosvahvuuden varmistaminen rakennuksen alla, ja työvaiheiden dokumentointi.
 • Sisätäytön riittävä tiiveys.

Suosittelemme, että rakentaja tekee sopimuksen maanrakennustöistä tunnetun ja ammattitaitoisen maanrakennusurakoitsijan kanssa. Pihasuunnittelu ennen maanrakennustöiden tekemistä vähentää turhia kustannuksia, sillä rakennekerrokset voidaan tehdä heti tulevan pihan mukaiseksi. Myös pihavalaistuksen johdotukset on helppo tehdä täyttövaiheessa.

Hannu Korpela rakennuspäällikkö, Hartman Koti, Seinäjoki

 • Onko Hartman Kodin ohjeellisessa perustusmittapiirustuksessa oikeat murskemateriaalit?

  Vastaus: Detaljit esittävät hyvän rakennustavan mukaisia ohjeellisia ratkaisuja. Kyseiselle pohjamaalle tulevat lopulliset kerrokset esitetään kuitenkin perustamistapalausunnossa ja mahdollisesti erikseen laaditussa perustussuunnitelmassa. Näihin suunnitelmiin tukeutuen vastaava työnjohtaja tekee lopulliset valinnat.

 • Mitä maanrakennustarvikkeita Hartman Kodilta saa?

  Vastaus: Suodatinkankaat, routaeristeet, perusmuurilevyt, kaivot, salaojatarvikkeet, viemäriputket, vesijohdot, asennusputket, tarkastusputket, lämpökanaalit, radonputket, yms. Kusy näitä lisätoimituksia projektivastaavaltasi.

 • Tarvitsisin tasolaseria ja tärylevyä vain lyhyeksi ajaksi, voinko vuokrata niitä Hartman Kodilta?

  Vastaus: Hartman ei vuokraa näitä työkoneita, mutta saat Hartman Kodin asiakkaana vuokrata edulliseen hintaan niitä CRAMOlta. Kysy Hartman Kodin asiakkaan erikoisetua CRAMOn vuokralaitteista!

Kysy meiltä

Asiasanat: