Ympärilläsi pitää olla ammattilaisryhmä, johon voit luottaa täydellisesti.

Pääsuunnittelijan vastuulla on sananmukaisesti kantaa päävastuu rakennushankkeesi suunnittelusta. Siitä, että kokonaisuus on suunniteltu kunnolla. Muista kuitenkin, että etevinkään suunnittelija ei pysty toteuttamaan tuulesta temmattuja ajatuksia rakentamisesta. Mitä enemmän olet itse perehtynyt asioihin, sitä parempia ideoita pystyt syöttämään suunnittelijalle – ja sitä parempi kokonaisuudesta tulee.

Titteli tuo vastuuta

Jos päätät ryhtyä talonrakennusprojektiin, sinusta tulee rakennuttaja. Se on hieno titteli, mutta se tuo mukanaan paljon vastuuta. Onneksi sinun ei tarvitse, etkä saakaan, olla yksin. Jokaisella rakennustyömaalla on oltava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan lisäksi sinun, eli rakennuttajan, oikeana kätenä voi toimia vastaava työnjohtaja. Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja voivat olla yksi ja sama henkilö, mikä usein onkin toimiva ratkaisu.

Perehdy asioihin huolellisesti

Pääsuunnittelijan vastuulla on sananmukaisesti kantaa päävastuu rakennushankkeesi suunnittelusta. Siitä, että kokonaisuus on suunniteltu kunnolla. Muista kuitenkin, että etevinkään suunnittelija ei pysty toteuttamaan tuulesta temmattuja ajatuksia rakentamisesta. Mitä enemmän olet itse perehtynyt asioihin, sitä parempia ideoita pystyt syöttämään suunnittelijalle – ja sitä parempi kokonaisuudesta tulee.

Turvallisuus ennen kaikkea

Vastaava työnjohtaja tietää ja tuntee rakennusluvat ja –määräykset. Hänen tehtävänään onkin varmistaa, että työmaalla kaikki asiat hoituvat määräyksien mukaisesti. Rakennustyömaan turvallisuusasioita ei pidä ikinä sivuuttaa tai aliarvioida. Tiedosta, että jonkun on kannettava vastuu siitä, että ihmiset ovat turvassa työmaalla. Sinun on huolehdittava, että vastuunkantaja löytyy sinunkin talosi työmaalta. Kuka tämä henkilö sitten on? Lainsäädäntö on tässä kohdin melko koukeroista, joten nyt kannattaa terästää keskittymistä hetkeksi!

Rakennuttaja, eli sinä, nimeät työmaalle päätoteuttajan tai toimit itse päätoteuttajana. Päätoteuttaja on se henkilö, joka vastaa työmaan turvallisuudesta. Päätoteuttajaksi kannattaa siis nimetä henkilö, joka tietää ja tuntee turvallisuus asiat satavarmasti. Usein erikseen nimetty päätoteuttaja on pääurakoitsija. Muista myös, että jos työmaalla ei ole päätoteuttajaa, on turvallisuusvastuu rakennuttajalla, eli sinulla.